Sluit menu
Spieren voor Spieren

Club van honderd

Doel van deze club.

De Club-van-Honderd is opgericht  in 2015 met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins ten behoeve voor de algemene en sociale sfeer binnen de voetbalvereniging SV Dedemsvaart. De keuze voor bestedingsdoeleinden zullen zoveel mogelijk in overleg gaan met het bestuur en de leden van de Club-van-Honderd. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Naast het inzamelen van financiële middelen d.m.v. het lidmaatschap, heeft de Club-van-Honderd ook een sociale functie: het is de bedoeling dat een deel van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf d.m.v. 1 maal per jaar een gezellige avond te organiseren.

Het lidmaatschap van deze Club-van-Honderd zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub SV Dedemsvaart.

Waar wordt het geld van de Club-van-Honderd  SV Dedemsvaart aan besteed.

Voor de bijdrage van € 100,00 per jaar ( men kan in termijnen betalen) wordt door de club een zo goed mogelijke besteding gezocht.  Als Club-van-Honderd zullen we zelf goed nadenken over nuttige doelen en zullen wij ongetwijfeld verzoeken ontvangen van  SV Dedemsvaart voor nuttige bestedingen.

Waarom lid zijn/worden van de Club-van-Honderd  SV Dedemsvaart ?

De naam Club-van-Honderd doet misschien vermoeden dat het om een select groepje mensen gaat, echter het tegendeel is waar. “ Hoe meer zielen, hoe meer vreugd” zal ons motto worden voor de komende tijd.  Op dit moment  is het ledental  van onze club reeds 25 en hopen wij dit aantal met rasse schreden te verhogen. Men kan natuurlijk ook als elftal of als groep meerdere lidmaatschappen nemen.

Aanmelden voor  de Club-van-Honderd  SV Dedemsvaart

Voor aanmelding, vragen en suggesties kun je bij een van de bestuursleden van de club terecht. Download hier het formulier

Wij sturen je een factuur voor de betaling van de bijdrage.