Sluit menu
Spieren voor Spieren

Lid worden

Een ieder die bij S.V. Dedemsvaart wil voetballen of gebruik maken van de trainingsfaciliteiten of die voor of namens S.V. Dedemsvaart activiteiten verricht, dient lid te zijn van de vereniging. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling van de contributie is geregeld met de penningmeester. Conform de statuten geldt het lidmaatschap voor de duur van (tenminste) een volledig verenigingsjaar, dat wil zeggen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar. Iedere speler die uitkomt in de competitie van de K.N.V.B. wordt tevens aangemeld als lid van de K.N.V.B. Ieder spelend lid heeft de verplichting om vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten bij S.V. Dedemsvaart.

Ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor:
• beheer van de adresgegevens
• Inning van de contributie
• aanmelding bij de K.N.V.B.

Ledenadministratie:
Dhr. Geu Smit
Postadres: S.V. Dedemsvaart
t.a.v. de heer Geu Smit
Postbus 17, 7700 AA Dedemsvaart
e-mail: secretaris@svdedemsvaart.nl

 

Aanmelding nieuwe leden

Kandidaat leden dienen zich online aan te melden bij de KNVB ledenadministratie. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Kandidaat leden die ingeschreven staan bij een andere vereniging dienen bij S.V. Dedemsvaart een overschrijvingsformulier in te vullen en deze bij de te verlaten vereniging voor verdere invulling en ondertekening aan te bieden. Het kandidaat lid krijgt dan zijn ledenmutatiekaart mee en zijn spelerspas. Deze moeten bij de ledenadministratie worden aangeleverd. De ledenadministrateur stuurt de aanmelding door naar de vrijwilligerscoördinator en de afdelingscoördinator. De afdelingscoördinator bepaalt in overleg met de trainers/leiders van zijn afdeling in welk team het nieuwe lid wordt geplaatst. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor de coördinatie ten aanzien van vrijwilligerswerkzaamheden.

Klik hier voor het online aanmelden

 

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer je in de loop van het seizoen je lidmaatschap opzegt, ben je volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen. Je moet je opzegging mailen naar: secretaris@svdedemsvaart.nl