Sluit menu
Spieren voor Spieren

Formeren Werkgroepen

Ledenvergadering 1 februari 2021

Op 01 februari 2021 was de digitale ledenvergadering SV Dedemsvaart over de toekomst van onze voetbalvereniging. Deze ledenvergadering werd op hetzelfde moment georganiseerd door SCD’83. De agenda was voor beide vergaderingen hetzelfde. De agendapunten van de avond waren het vormen van 1 prestatieteam samen met SCD’83 en het verzoek aan de leden om een mandaat te krijgen om een fusievoorstel tussen SV Dedemsvaart en SCD”83 voor te bereiden.

Gezien de corona maatregelen waren we genoodzaakt om de vergadering digitaal te houden. Wij als bestuur vonden dat ook niet ideaal. Binnen SV Dedemsvaart is een nadrukkelijke wens om te komen tot 1 prestatieteam voor volgend seizoen. Om dit op een goede wijze te kunnen organiseren vonden wij het van belang om deze vergadering digitaal te laten plaats vinden.

Aan de vergadering namen in totaal 133 leden deel. Wij als bestuur waren hier blij mee omdat het goed is dat er een grote vertegenwoordiging van de leden aanwezig is bij dit soort beslissingen.

De vergadering is goed verlopen en de diverse onderwerpen zijn besproken. Wij realiseren ons dat een echte discussie die normaal zou plaats vinden bij een fysieke ontmoeting niet mogelijk was maar in de chat konden vragen worden gesteld omtrent deze agendapunten. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt door de leden.

De kansen en mogelijkheden van 1 prestatieteam werden door de vergadering gedragen. De wijze hoe de samenwerking dan wel een mogelijke fusie verder gestalte zal moeten worden gegeven zal in een fusieplan worden beschreven.

De leden van SV Dedemsvaart gaven in een duidelijke meerderheid van 121 voor en 12 tegen aan dat zij instemming geven aan het bestuur om 1 prestatieteam te vormen en een fusieplan verder voor te bereiden.

Bij SCD’83 was er sprake van een unanieme stemming van de leden. Daar gaven 114 leden instemming om deze ontwikkeling verder in gang te zetten.

Wij als bestuur zijn blij met dit duidelijke mandaat van de leden. Wij zullen ons uiterste best doen om dit mooie plan voor voetbal in Dedemsvaart te realiseren.

Daarmee kunnen we een vervolg geven aan de activiteiten tot nu toe. Allereerst de invulling van de werkgroepen zoals die door de beide besturen zijn gepresenteerd als zijnde voorbereiding op de uiteindelijke vraag of de leden van beide verenigingen kunnen instemmen met een fusie.

Volgens beide besturen dienen er (in ieder geval) vijf werkgroepen geformeerd te worden. Voor JVC Dedemsvaart, de onderhoudsploeg en de Business Club is dit niet nodig daar dit al volledig is uitgewerkt en in uitvoering is.

De vijf resterende werkgroepen zullen zich moeten bezighouden met de volgende onderwerpen:

Prestatie:
Reeds benoemde deelnemers:
Thomas Snoeijer, Thijs Iliohan, Patrick Vos Ab Wessels en Vincent Koopman

  • Financieel:
    Reeds benoemde deelnemers:
    Martijn Bouwman en Sebastiaan Zwiers

 

 

  • Zaalvoetbal:
  • Communicatie:
  • Historie:

Beide besturen willen geen tijd verloren laten gaan zonder daarbij te willen overhaasten. Vandaar de vraag aan u als leden om u zelf of andere namen aan te dragen van mensen die wellicht een zinvolle bijdrage kunnen leveren op één van bovenstaande onderwerpen.

Vriendelijk verzoek deze aanmeldingen vóór maandag 8 februari kenbaar te maken aan ons als bestuur via ons mailadres:  svdbestuur@outlook.com  .

Een samenstelling van beide besturen wil begin volgende week bijeenkomen om zich te buigen over invulling van de werkgroepen en het formuleren van de concrete opdracht(en).

Daarnaast hebben wij Bert Nijboer (bij velen van u bekend) bereid gevonden om als adviseur op te willen treden in het proces dat komen gaat. Ook zal er verzocht worden om vanuit de KNVB ondersteuning te krijgen in het verdere verloop van het proces.

Kortom, wees niet bescheiden en meldt u aan als u een bijdrage denkt te kunnen leveren. Nadien zal bepaald worden wie er daadwerkelijk deel gaat nemen aan de diverse werkgroepen. Het vraagt wel een investering van tijd voor de komende maanden omdat we over een aantal maanden wel een eerste concept plan willen presenteren aan de leden.

 

Het bestuur van SV Dedemsvaart

 

Ga naar het nieuwsoverzicht