Sluit menu
Spieren voor Spieren

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Beste leden,

Het jaar 2020 zit er bijna op en we eindigen deze in een strenge lockdown.
Door de corona hebben we het afgelopen sportjaar slechts beperkt kunnen doen wat we leuk vinden: het spelen en/of kijken van de 1e en 2e helft en daarna het beleven van de 3e helft.
Hopelijk kunnen we dit vanaf het voorjaar 2021 wel weer doen: wij als bestuur kijken er in ieder geval erg naar uit!!

Onderstaand treffen jullie de nieuwsbrief aan, zodat jullie weer helemaal op de hoogte zijn van de stand van zaken in en rondom onze prachtige vereniging!


Algemene ledenvergadering
Op 26 oktober jl. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Vanwege de corona hebben wij dit jaar noodgedwongen gekozen voor een online vergadering. Een kleine 40 leden gaven acte de présence en hebben het bestuur decharge verleend.

Haalbaarheidsonderzoek nieuw sportpark
In de ledenvergadering is door ons bekend gemaakt, dat wij, met SCD’83 en Korfbalvereniging Avereest, de Gemeente bereid hebben gevonden tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek over het verplaatsen van het sportpark naar een locatie bij het Kotermeer.
Niet alleen wij als verenigingen zijn hier enthousiast over, maar ook de Gemeente en de politiek staan achter dit onderzoek. Van onze leden ontvangen we vele positieve geluiden.
Begin januari gaat een onderzoeksbureau namens de gemeente Hardenberg starten met het haalbaarheidsonderzoek. In dit haalbaarheidsonderzoek zullen alle betrokken partijen de gelegenheid krijgen om hun visie op deze mogelijke ontwikkeling te geven. De intentie is om dit onderzoek begin april af te ronden.

Ledenraadpleging
Op maandagavond 30 november jl. hebben wij een online ledenraadpleging gehouden. Aan de hand van diverse onderwerpen, die binnen een vereniging spelen, was er een spreker met een inleiding en zijn er stellingen gepresenteerd. Met ruim 100 deelnemers was het naar onze mening een geslaagde avond. Wij hebben nuttige informatie opgehaald over veel zaken en dit geeft ons in ieder geval meer beeld van wat er leeft. Als het goed is hebben de deelnemende leden inmiddels de uitslagen via de mail ontvangen. Voor leden die niet hebben deelgenomen aan de ledenraadpleging, maar de uitslag van het onderzoek willen bekijken kunnen dit via het onderstaand mailadres laten weten:
svdbestuur@outlook.com.

 

Onder de deelnemende jeugd zijn twee shirts verloot. Finnley Aalbers (links) en Lex van Duren (rechts) zijn de gelukkige winnaars, zij hebben gekozen voor een PSV en een Barcelona shirt.

Rabobank
Deze actie heeft onze vereniging een bedrag van € 630,73.
We bedanken alle leden, die op ons hebben gestemd.

Salland Clubactie
Als club doen wij mee aan bovengenoemde actie onder het mom: ‘SV Dedemsvaart scoort met de Salland Clubactie’. Indien je een zorgverzekering afsluit bij Salland (kan vanaf € 98,90 per maand), verdien je € 50,00 voor je club. Deze actie is al eerder via sociale media gedeeld. Voor meer informatie zie: www.vitaalvechtdalpolis.nl/svdedemsvaart

Kantine

Doordat wij vanwege corona maatregelen dicht zijn, heeft een enthousiast groepje leden het idee opgevat om onze kantine wat op te frissen.
Dit clubje (o.a. Kevin Lier, Hidde Dekker, Jasper Hendriks, Frank Nijhuis en Quinten Prins) zit inmiddels in de afrondende fase en de eerlijkheid gebied te zeggen: ze hebben prachtig werk geleverd, waarvoor wij ze hartelijk bedanken!
Hopelijk kunnen we op niet al te lange termijn het eindresultaat aanschouwen.

Vrijwilligers
Deze week hebben wij als bestuursleden onze vrijwilligers een blijk van waardering gegeven door een lekkernij bij hen af te geven.
Zonder vrijwilligers, geen vereniging en daarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Petra de Bruin
Op vrijdagavond 11 december hebben we als bestuur van SV Dedemsvaart een bloemetje overhandigd aan Petra de Bruin. Tientallen jaren heeft zij zich als vrijwilligster ingezet voor de jongste jeugd en heeft ze daarmee aan de wieg gestaan van de carrière van menig 1e elftal speler.
Petra, nogmaals ontzettend bedankt en geniet van je vrije vrijdagavonden.

Kerstdiner SV Dedemsvaart
In samenwerking met onze sponsor VOF Rooth hebben wij als vereniging de actie:
Kerstdiner bij je thuis met een nieuwjaarsborrel van SV Dedemsvaart.

Deze actie hebben wij via onze sociale media gepromoot en hopelijk hebben er velen gebruik van gemaakt.

We hopen van ganser harte, dat we begin 2021 weer kunnen voetballen.

Tot slot wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021!

Groeten,

Bestuur SV Dedemsvaart,
Stefan, Bert, Bas, Angelique en Asse.

Ga naar het nieuwsoverzicht