Sluit menu
Spieren voor Spieren

Nieuwsbrief mei/juni 2020

Nieuwsbrief mei/juni 2020

Beste leden,

In deze corona tijd zijn we eindelijk weer begonnen met voetballen. De jeugd traint alweer 2 weken met hulp van onze 1e trainer Arnoud Rouwenhorst en ook de senioren zijn weer begonnen met trainen en zoeken vormen om toch te kunnen ballen op anderhalve meter afstand. Het blijft wennen, maar we gaan in de goede richting. De vraag is natuurlijk of we in september ook de competitie kunnen opstarten.

Deze nieuwsbrief is een nieuw initiatief binnen onze vereniging.
Hiermee willen we jullie als leden periodiek op de hoogte brengen van de zaken die op dat moment spelen binnen de club. Zeker nu, in deze bijzondere tijd, waarin er bijna 2 maanden geen activiteiten zijn geweest op de Boekweit.

Deze nieuwsbrief is nog opgesteld door ons als bestuur. Er ligt een plan om een communicatiecommissie binnen onze vereniging te gaan vormen.

Selectie/staf 1e selectie
Zoals eerder gecommuniceerd is Paul Kloosterman uit Zwolle het komende seizoen trainer van het vlaggenschip van onze vereniging. De andere leden van de staf voor de 1e selectie zijn:

  • Assistent-coach en keeperstrainer: Freek van Elburg
  • Teammanagers/leiders: Thijs Iliohan en Ben Wijnhoud
  • Verzorger/verzorgster: vacature

Wij zijn naarstig op zoek naar een verzorger/verzorgster. Wellicht is er iemand binnen de vereniging, die dit zou kunnen en willen oppakken. Of kan iemand ons in contact brengen met eventueel geïnteresseerden.
Indien je interesse hebt en je wilt je kennis uitbreiden op dit vakgebied, zijn er mogelijkheden om een opleiding te faciliteren
Voor verdere info of suggesties: svdbestuur@outlook.com

Vacature 2e trainer
Na het vertrek van 2e trainer Tonny Hulleman naar Hoogeveen, is ook hier een vacature voor ontstaan. Wij hebben de afgelopen periode diverse mensen binnen en buiten de vereniging benaderd en gesproken, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een benoeming. Ook een advertentie op diverse voetbalsites heeft nog niet de gewenste kandidaat opgeleverd. Hebben jullie een suggestie of een idee, schroom niet ons te mailen (svdbestuur@outlook.com).

Indeling teams

Het bestuur heeft na overleg met de betreffende teams een verzoek bij de KNVB ingediend voor promotie van:

  • SV Dedemsvaart 2
    Dit elftal staat op de ranglijst op een 2e plaats en heeft al een periodekampioenschap binnen.
  • SV Dedemsvaart zaalvoetbal 1
    Dit team staat fier bovenaan in hun competitie.

Daarnaast hebben wij de KNVB uitdrukkelijk verzocht naar de indeling van ons 1e elftal te kijken met de insteek om minder te hoeven reizen. Immers tegenstanders uit de directe regio spreken meer aan dan tegenstanders in het uiterste noorden van ons land.  We verwachten hier niet direct hele grote mutaties, maar alle kleine beetjes helpen en niet geschoten is altijd mis, zullen we maar zeggen.

Seniorenteams
Zoals het nu lijkt, blijven we ook het komende jaar met 7 seniorenteams van SV Dedemsvaart in de competitie actief. Daarnaast blijven de mannen van het 12e natuurlijk ook spelen; niet in competitie maar op hun eigen vertrouwde manier.

Veteranencompetitie zaalvoetbal
Met ingang van het nieuwe seizoen wil de KNVB aan zaalvoetballers de mogelijkheid bieden om te zaalvoetballen in een veteranencompetitie (minimale leeftijd 35 jaar).
Als er leden zijn, die met een team in deze competitie willen deelnemen, dan horen wij dat graag via svdbestuur@outlook.com

Bezetting jeugdteams
JVC Dedemsvaart heeft ons laten weten dat de begeleiding van de jeugdteams grotendeels rond is. De jeugdcoördinatoren zijn druk bezig om voor de trainers en de begeleiding de laatste puntjes op de i te zetten. Wij als bestuur van Dedemsvaart hopen op betrokkenheid van ouders en leden om alle teams met een voltallige begeleiding op pad te kunnen sturen.
Immers samen zijn we de vereniging!

Vrijwilligers
Bepaalde vrijwilligerswerkzaamheden zijn de afgelopen periode weliswaar weggevallen, maar er is ook weer veel gebeurd. De kantine is volledig schoongemaakt en ook de kleedkamers zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Verder is de klussenploeg druk met het onderhouden van het sportpark en de velden en wordt er momenteel rondom het hoofdveld opnieuw bestraat.
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inspanningen!

 

Huidige kantine
Rinus en Annegé Dijk hebben te kennen gegeven hun taken ten aanzien van de kantine aan het einde van dit seizoen neer te leggen. Door het stopzetten van de competitie is er wel een heel abrupt einde aan hun kantinewerkzaamheden gekomen en dat vinden wij jammer. Op een later tijdstip dit jaar zullen wij Rinus en Annegé, die niet helemaal zullen stoppen binnen de vereniging, op een passende manier bedanken.

Wij zijn als bestuur druk bezig om een kantinecommissie te vormen, waarvan de 1e contouren inmiddels zichtbaar zijn. Stefan Hindriks is bereid gevonden om de bestellingen van de kantine over te nemen. Ook hebben we/gaan we enkele mensen benaderen om in deze commissie zitting te nemen met de insteek” vele handen maken licht werk”.  Als we zorgen voor relatief kleine taken per persoon, is het voor niemand veel en wordt het werk toch gedaan.
Mocht één van jullie interesse hebben om ook iets te willen doen in en rondom de kantine, staan wij daar natuurlijk altijd voor open. Laat het maar weten via: svdbestuur@outlook.com

Nieuwbouw kantine
Recent is er een gesprek geweest tussen een afvaardiging van SV Dedemsvaart en SCD’83 en de verantwoordelijk wethouder (dhr. Breukelman) van de Gemeente Hardenberg. Aanvankelijk stond deze afspraak gepland op 17 maart jl., maar door de Coronaperikelen heeft deze afspraak onlangs plaatsgevonden.
In dit gesprek is de nieuwbouw van de kantine en het kleedgebouw aan de orde geweest. Ook is er gesproken over een effectievere inrichting van de Boekweit. Voordat we dit nader gaan uitwerken, gaat de Gemeente nog overwegen of een verhuizing van de Boekweit een optie is. De huidige locatie van de Boekweit is immers een prachtige inbreidingslocatie voor woningbouw in ons dorp. De Gemeente heeft toegezegd hier op korte termijn een reactie op te geven.  We hopen jullie zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over de vervolgstappen, die we gaan zetten.
Kortom, het loopt, maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen, dat we hier na de zomer wel extra gas op moeten geven.

#MoatvanDeVoart
Wij willen jullie graag attenderen op de actie van onze sponsor Prins Sport, waarbij je een shirt kunt bestellen met daarop een tekst van de eigen vereniging.
Van de prijs van het shirt (€ 17,50), gaat bij de bestelling € 5,00 naar de kas van onze vereniging.
Hoe mooi zou het zijn om begin september vele leden te zien trainen in een ‘#MoatvanDeVoart’ shirt.
Voor meer informatie zie: https://blijffitmetprinssport.nl/product/sv-dedemsvaart/

Businessclub Dedemsvaart
Deze club heeft namens SV Dedemsvaart en SCD’83 en JVC Dedemsvaart bij de ingang van ons dorp (tegenover restaurant Kiewiet) een schitterende banner opgehangen. Dit met de insteek een beroep op de lokale bevolking te doen om, in deze moeilijke tijden, zoveel mogelijk onze eigen ondernemers in het dorp te steunen door hier te gaan kopen.
Immers zij zijn de sponsoren van onze vereniging!! Kortom, een heel goed initiatief van de BCD, welke wij van harte ondersteunen.

Beschikbaarheid sportvelden
Van de Gemeente hebben we het bericht gekregen, dat op het sportpark nog tot en met 15 juni a.s.  (was tot 1 juni) getraind kan worden op het hoofdveld, veld 2 en het kunstgras. Daarna kan er alleen nog getraind worden op het kunstgrasveld.
Voor het gebruikmaken van het kunstgrasveld na 15 juni kunnen de leiders van de seniorenteams dit met elkaar overleggen in de leidersapp.

 

Vrouwenvoetbal
Begin van dit jaar is er een bijeenkomst geweest onder leiding van de KNVB, die in het tekenstond van vrouwenvoetbal binnen JVC Dedemsvaart. Een groot deel van onze vrouwelijke leden was daarbij aanwezig. Met groot enthousiasme is er gesproken over diverse onderwerpen, die onze meiden/vrouwen bezighouden. Dit alles met het uiteindelijke doel om het vrouwenvoetbal beter georganiseerd én beter op de kaart te zetten in Dedemsvaart. Om dit te realiseren is er door beide verenigingen een document opgesteld met de insteek om gelden vrij te krijgen bij de ING Bank.  Wordt vervolgd.

 

Seizoensaftrap
Als bestuur hebben we het idee om, afhankelijk van ontwikkelingen inzake Corona, eind augustus/begin september, een seizoenaftrap voor onze leden te organiseren. Hierover gaan we nog in overleg met onze activiteitencommissie.

Pub quiz Online
Thijs Iliohan organiseert namens de voetbalverenigingen in Dedemsvaart op zaterdagavond 6 juni 2020 om 20.00 uur een Pub quiz Online.
Het is de bedoeling, dat heel voetbalminded Dedemsvaart hieraan deelneemt.
Er is een prijzenpot beschikbaar t.w.v. € 1.000,00, welke zijn ingekocht bij lokale ondernemers in ons dorp. Een top initiatief naar ons idee en zegt het voort!
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: pubquizdedemsvaart@hotmail.com

Rest ons verder jullie alvast een fijne zomer toe te wensen en hopelijk kunnen we begin september weer fris en fruitig starten met een nieuw voetbalseizoen.

Maar bovenal, blijf gezond!!

Hartelijke groeten,

Bestuur SV Dedemsvaart,

Stefan, Bert, Asse, Bas en Angelique.

Ga naar het nieuwsoverzicht