Sluit menu
Spieren voor Spieren

Protocol hervatten jeugdtrainingen

Protocol hervatten jeugdtrainingen

Premier Rutte heeft op 21 april 2020, namens het kabinet, aangegeven dat kinderen t/m 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden, weer in groepsverband mogen sporten met ingang van woensdag 29 april.

De afgelopen week hebben we als Dedemsvaartse voetbalverenigingen nauwgezet overleg gevoerd. Daarnaast hebben we overlegd met de gemeente Hardenberg omdat er in eerste instantie alleen gebruik gemaakt mocht worden van het kunstgrasveld. Dat bood ons onvoldoende ruimte en gelegenheid om al onze jeugdteams een trainingsaanbod te doen.

Als uitgangspunt hebben we uitgesproken, er naar te streven elk team (elke speler) twee trainingsmomenten per week te bieden.

Vanaf 29 april 2020 gaan we in Dedemsvaart de trainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar weer opstarten.
Vanaf dinsdag 5 mei willen we ook weer een trainingsaanbod verzorgen voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

Om dit uit te voeren hebben we een aantal richtlijnen, of protocol zo u wilt, opgesteld aan de hand van de richtlijnen vanuit de gemeenten, KNVB en NOC/NSF.

 

 

 

In het hiernavolgende willen we de volgende zaken behandelen:

 1. Bepaling vooraf
 2. Starttijden / trainingsdagen
 3. Brengen en halen
 4. Materiaal uitgave
 5. Kleedkamer en kantine(s) zijn gesloten
 6. Niet naleven van geldende afspraken en aanwijzingen
 7. Niet leden
 8. Documenten om nader te bestuderen
 9. Bijlage: Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 

 

 1. Bepaling vooraf

Gedurende de trainingstijden is het alleen toegestaan aan spelers/speelsters, trainers en verenigingsvertegenwoordigers om op het sportpark te verblijven.
Dit betekent dat ouders/verzorgers en/of andere belangstellenden niet worden toegelaten. Dit is onderdeel van de voorwaarden die zijn gesteld aan het hervatten van trainingen door eerder genoemde doelgroepen.

Wij zullen dit streng bewaken. Wij gaan er echter vanuit dat wij hier niet in hoeven op te treden omdat een ieder er van doordrongen is dat we deze mogelijkheden in stand houden als een ieder zich houdt aan de gestelde regels.

 

 1. Starttijden / trainingsdagen

Vanaf woensdag 29 april gaan we starten met de groep tot en met 12 jaar. In deze en volgende week willen we voor de jeugd tot en met 12 jaar, per leeftijdscategorie, een circuittraining verzorgen. Iedere speler/speelster zal per app door zijn/haar trainer geïnformeerd worden over dag en tijdstip waarop men verwacht wordt op het sportpark.

Vanaf 5 mei willen we voor elke speler, elk team, twee trainingsmomenten aanbieden per week. Het schema zal later bekend gemaakt worden, maar uiterlijk zaterdag 2 mei 2020. Ook ditmaal via de app. Het volledige protocol en bijbehorend schema zal (ook) te lezen zijn op de sites van JVC Dedemsvaart, SV Dedemsvaart en SCD’83.

Om bovenstaande te realiseren is het niet mogelijk dat elk team kan trainen op de tijden zoals ze die gewend zijn. We gaan op elke werkdag de avond gebruiken om te trainen, dus ook de vrijdag. Daarnaast zal een deel van de zaterdag ook gebruikt worden om het aanbod volledig te maken.

Iedere avond zal er door de eerste lichting getraind worden van 18.15 t/m 19.15 uur. Spelers zijn welkom vanaf 18.00 uur op het sportpark. De tweede lichting zal trainen van 19.45 t/m 21.00 uur. Deze spelers zijn welkom vanaf 19.30 uur. Op die manier is er een overgang van 30 minuten tussen beide trainingen. Die tijd kan gebruikt worden om het sportpark te verlaten maar voor de tweede groep om het sportpark te betreden. Hierdoor zorgen we dat er altijd een minimale bezetting is op het sportpark.

 

 

Samengevat:

Trainingen:   Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Tijden:          Ma t/m vr      : 18.15 t/m 19.15 uur (Inloop vanaf 18.00 uur)

Ma t/m vr     : 19.45 t/m 21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Zaterdag     : 09.30 t/m 10.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur

11.00 t/m 12.15 uur (inloop vanaf 10.45 uur)

 

 

 

 1. Brengen en halen

We verwachten dat veel jongeren op eigen gelegenheid naar het sportpark gaan. De fiets kan daarvoor geplaatst worden in de fietsenstalling. Van groep van 13 tot en met 18 jaar wordt ook hier gevraagd op te letten een onderlinge afstand van 1,5 meter te realiseren.

Jongeren die worden gebracht, door ouders/verzorgers, (eventueel met de auto) geldt het volgende:
Het “brengen” van de jongeren wordt aan de hand van een “in- en uitstapzone” gedaan. Dit houdt in dat ouders met kinderen aan komen rijden om vervolgens de kinderen voor het hek op het sportpark af te zetten. Dus niet aan het hek voor aan de Sportlaan. Zo creëren we een rondrit. De route die normaal ook wordt gereden.

Om de doorstroom van verkeer optimaal te houden is het niet toegestaan om te parkeren op het sportpark. Dus mocht u willen wachten op uw zoon of dochter zoek dan even een parkeerplaats gelegen buiten het sportpark. We hanteren het welbekende “kiss and ride” principe.

Van de jongeren wordt vervolgens verwacht dat zij het sportpark betreden en zich direct begeven naar de trainingsruimte waar ze verwacht worden. Deze locatie is aan een ieder voorafgaand aan de training gecommuniceerd via de groepsapps die er zijn voor alle teams.

Bij eventuele onduidelijkheden kunnen zij de aanwezige verenigingsvertegenwoordigers vragen om nadere toelichting.

De trainer vangt de kinderen op bij het veld waar de training plaats zal vinden. Na afloop van de training, worden de kinderen teruggebracht naar de in- en uitstapzone, ook nu weer volgens de aangegeven route. Van daaruit kunnen ze naar de auto gaan.

 

 1. Materiaal uitgave

Op elk trainingsgedeelte zal het materiaal aanwezig zijn om de training uit te kunnen voeren. Dit betreft de nodige ballen en pillonen. Trainingshesjes en dergelijk zullen door de eigen trainer meegenomen worden.

 

 1. Kleedkamer en kantine(s) zijn gesloten

Kleedkamers en kantine(s) zijn gesloten op de trainingsavonden. Aan spelers/speelsters wordt gevraagd, zich thuis reeds om te kleden, thuis ook (preventief) gebruik te maken van het toilet. Grondig de handen te wassen alvorens men vertrekt naar de training.

Douchen na de training, behoort dus ook  niet tot de mogelijkheden.

Mocht onverhoopt toch gebruik gemaakt moeten worden van het toilet, dan beschikt één van de verenigingsvertegenwoordigers over een sleutel om toegang te verschaffen tot een toilet. We willen dit echter tot een minimum beperken vandaar het vriendelijke doch dringende verzoek om thuis reeds te toiletteren.

 

 

 

 

 

 1. Niet naleven van geldende afspraken en aanwijzingen

Aan een ieder de vraag de regels zoals die zijn opgesteld na te leven. Voor onze jeugd zal dat soms best lastig zijn in deze bijzondere tijd. Aan ouders en verzorgers de vraag vooraf goed te bespreken/aan te geven bij hun kinderen wat van ze verwacht wordt.

Op het sportpark zullen trainers en verenigingsvertegenwoordigers toezien op het feit dat de regels nageleefd worden. Mocht echter geconstateerd worden dat een speler/speelster, ondanks herhaaldelijk waarschuwen, bewust de regels overtreedt, dan behouden wij ons als vereniging het recht voor deze jongere de toegang tot het sportpark te ontzeggen. Hij/zij zal dan van de training worden verwijderd en vervolgens zal worden besproken onder welke voorwaarden iemand weer terug kan keren om te trainen. Wij hopen, en gaan ervan uit, dat het zover niet hoeft te komen. Laten we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid die ons wordt geboden. Om dit voort te mogen zetten wordt van ons allemaal de inspanning verwacht om de regels na te leven.

 

 1. Niet leden

Omdat nog niet elke sportaanbieder de mogelijkheid heeft om trainingen te hervatten, ligt er de vraag bij ons als voetbalverenigingen om ook niet-leden in de gelegenheid te stellen om mee te trainen. Om dit enigszins in goede banen te leiden willen wij u vragen om de desbetreffende jongere via onderstaand mailadres aan te melden bij JVC Dedemsvaart:

secretaris@jvcdedemsvaart.nl

Vriendelijk verzoek de volgende gegevens op te nemen in de mail:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer

Er zal vervolgens contact met je worden opgenomen door JVC Dedemsvaart waarbij je zal worden meegedeeld op welk moment je wordt verwacht om deel te nemen aan de geboden trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Documenten om nader te bestuderen

Bovenstaande tekst is opgemaakt aan de hand van de protocollen zoals die zijn opgemaakt en gepubliceerd door NOC/NSF.

Voor belangstellenden staan hieronder de links vermeld naar de desbetreffende protocollen. Hierin staat uitvoerig beschreven alles wat te maken heeft met de bepalingen en richtlijnen voor verenigingen om invulling te geven aan het hervatten van de trainingen.

 

 • Het volledig uitgeschreven protocol dat is opgemaakt door het NOC/NSF is te lezen door onderstaande link aan te klikken. Hierin staan alle regels en voorwaarden waaraan een ieder moet voldoen.

https://nocnsf.nl/sportprotocol

 • Voor bestuurders en andere functionarissen is in onderstaand document middels pictogrammen aangegeven welke regels en richtlijnen er zijn waar zij op dienen toe te zien:

https://nocnsf.nl/media/2705/sportprotocol-poster-bestuurders-lr.pdf

 

 • Voor trainers en begeleiders is in onderstaand document middels pictogrammen aangegeven welke regels en richtlijnen er zijn waar zij op dienen toe te zien:

https://nocnsf.nl/media/2708/sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf

 

 • Voor de sportende jeugd is in onderstaand document middels pictogrammen aangegeven welke regels en richtlijnen er zijn waar zij op dienen toe te zien:

https://nocnsf.nl/media/2707/sportprotocol-poster-sporters-lr.pdf

 

 • Voor ouders en verzorgers is in onderstaand document middels pictogrammen aangegeven welke regels en richtlijnen er zijn waar zij op dienen toe te zien:

https://nocnsf.nl/media/2706/sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf

 

Tot slot willen wij de wens en verwachting uitspreken dat we ons allemaal in zullen spannen om deze aanpak tot een succes te maken.

Wij hopen op een ieders medewerking in het naleven van bovengenoemde afspraken.

Met sportieve groet,

De besturen van JVC DEDEMSVAART, SV Dedemsvaart en SCD’83.

 

 

Bijlage:        Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
  (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na de sportactiviteit naar huis

 

Ga naar het nieuwsoverzicht